ĐỒNG HỒ

DANH NGÔN VỀ NHÀ GIÁO

Tài nguyên dạy học

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


Tra theo từ điển:Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171020_155917.jpg ANH_2.jpg ANH_1.jpg ANH_4.jpg ANH_6.jpg TAT_DEN_BAT_TUONG_LAI.jpg QUYEN_GOP_UNG_HO_BAN_NGHEO.jpg HOI_CHO_TUOI_THO.jpg LOP_2_THU_TAI_CUA_BAN_CHAM_HOC_SO_41.jpg ANH_7.jpg ANH_3.jpg ANH_1.jpg NH_3.jpg Anh_1.jpg Anh_5.jpg ANH_BINH.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEB TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN – SƠN TÂN – HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH – ĐT: 0393 877280

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KÊ HOẠCH BDTX 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Nga
  Ngày gửi: 14h:36' 11-10-2017
  Dung lượng: 196.0 KB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số: 02 /KH-BDTX
  
  SơnTân , ngày 15 tháng 9 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ hướng dẫn Công văn số 1216/BC-SGDĐT ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ Kế hoạch số 1255/SGDĐT-GDTX-CN ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp học số 218/GDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Hương Sơn;
  Căn cứ Kê hoạch số 214/KH-GDĐT ngày 31/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2017 – 2018;
  Trường Tiểu học Sơn Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị năm học 2017 – 2018 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để cập nhật kiến thức về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cập nhật thời sự về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội tình hình quốc tế, trong nước và của địa phương đặc biệt là những đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo. Cập nhật và nắm bắt các nội quy, quy chế của ngành. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên nhà trường.
  3. Quá trình, kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên là cơ sở để đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Nâng cao năng lực, kĩ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác, phương pháp hoạt động đáp ứng với yêu cầu của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
  Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường.
  III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
  1. Kiến thức bắt buộc
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học Tiểu học:
  a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/CBQL, giáo viên.
  b. Nội dung:
  - Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
  - Chuyên đề: Âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh.
  - Tình hình thời sự quốc tế khu vực trong thời gian gần đây.
  - Chuyên đề: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với lĩnh vực giáo dục và Đào tạo.
  - Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
  - Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thực trạng, kỹ năng, nghiệp vụ và giải pháp trong thời gian tới.
  - Quán triệt Chỉ thị 2699/CT- BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018; Quyết định 2186/QĐ- UBND ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018; Văn bản số 1216/BC-SGDĐT ngày 23/ 8 /2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.
  - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 05-
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỆN CƯỜI

  HỒ CÁ